Apache

Jak zainstalować Apache 2.4

Jak zainstalować Apache 2.4

Otwórz wiersz polecenia: Uruchom jako administrator. Przejdź do katalogu c: / Apache24 / bin. Dodaj Apache jako usługę Windows: httpd.exe -k install -n "Serwer HTTP Apache"
...

 1. Na stronie Apache Lounge sprawdź sekcję „Apache 2.4 VC15 Pliki binarne i moduły systemu Windows ”na stronie głównej.
 2. Zainstaluj pliki Visual C ++ 2017.
 3. Powtórz krok 2.

 1. Jak zainstalować Apache 2.4 w systemie Windows 10?
 2. Jak zainstalować Apache?
 3. Jak zainstalować Apache w systemie Windows 10?
 4. Jak zainstalować Apache httpd Linux?
 5. Czy Apache może działać w systemie Windows?
 6. Jakiej wersji Apache używam w systemie Windows?
 7. Gdzie jest zainstalowany Apache?
 8. Na jakim porcie nasłuchuje Apache?
 9. Jak uruchomić Apache?
 10. Jak uruchomić Apache w systemie Windows?
 11. Jak uruchomić Apache w systemie Windows?
 12. Jak zainstalować Apache Tomcat w systemie Windows 10?

Jak zainstalować Apache 2.4 w systemie Windows 10?

Apache 2.4 Instalacja w systemie Windows 10 Pro 64 bit:

 1. Pobierz pliki Apache i rozpakuj je (archiwum httpd-2.4. 25-win64-VC14. zip) do katalogu C: \ Apache24 \:
 2. Po rozpakowaniu przejdź do folderu c: \ Apache24 \ conf \ i otwórz plik httpd. conf w dowolnym edytorze tekstu.

Jak zainstalować Apache?

 1. Instalowanie Apache. Aby zainstalować Apache, zainstaluj najnowszy meta-pakiet apache2, uruchamiając: sudo apt update sudo apt install apache2. ...
 2. Tworzenie własnej witryny internetowej. Domyślnie Apache ma włączoną podstawową witrynę (tę, którą widzieliśmy w poprzednim kroku). ...
 3. Konfigurowanie pliku konfiguracyjnego VirtualHost.

Jak zainstalować Apache w systemie Windows 10?

Możesz zainstalować Apache w dowolnym miejscu, na przykład na przenośnym dysku USB (przydatne do demonstracji klienta).

 1. Krok 1: Skonfiguruj usługi IIS. ...
 2. Krok 2: Pobierz pliki. ...
 3. Krok 3: Rozpakuj pliki. ...
 4. Krok 4: Skonfiguruj Apache. ...
 5. Krok 4: Zmień katalog główny strony internetowej (opcjonalnie) ...
 6. Krok 5: Przetestuj swoją instalację. ...
 7. Krok 6: Zainstaluj Apache jako usługę Windows.

Jak zainstalować Apache httpd Linux?

Jak zainstalować Apache na RHEL 8 / CentOS 8 Linux instrukcje krok po kroku

 1. Pierwszym krokiem jest użycie polecenia dnf do zainstalowania pakietu o nazwie httpd: # dnf install httpd. ...
 2. Uruchom i włącz serwer WWW Apache po ponownym uruchomieniu: # systemctl włącz httpd # systemctl start httpd.

Czy Apache może działać w systemie Windows?

Podstawowa platforma Windows do uruchamiania Apache 2.4 to Windows 2000 lub nowszy. Aby uniknąć błędów w systemie operacyjnym, należy zawsze uzyskać i zainstalować aktualny dodatek Service Pack. Wersje serwera Apache HTTP nowsze niż 2.2 nie będzie działać na żadnym systemie operacyjnym starszym niż Windows 2000.

Jakiej wersji Apache używam w systemie Windows?

Przejdź do folderu XAMPP, wejdź do folderu Apache, wprowadź folder bin, kliknij prawym przyciskiem myszy httpd.exe. Zakładki na górze będą Ogólne / Zgodność / Szczegóły / Poprzednie wersje, chcemy zakładkę Szczegóły, w której będzie wyświetlana wersja pliku i wersja produktu.

Gdzie jest zainstalowany Apache?

W większości systemów, jeśli zainstalowałeś Apache z menedżerem pakietów lub został on wstępnie zainstalowany, plik konfiguracyjny Apache znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: / etc / apache2 / httpd.

Na jakim porcie nasłuchuje Apache?

Domyślnie serwer WWW Apache ma nasłuchiwać połączenia przychodzącego i łączyć się na porcie 80. Jeśli zdecydujesz się na konfigurację TLS, serwer będzie nasłuchiwał bezpiecznych połączeń na porcie 443.

Jak uruchomić Apache?

Specyficzne polecenia Debiana / Ubuntu Linux do uruchamiania / zatrzymywania / ponownego uruchamiania Apache

 1. Zrestartuj serwer WWW Apache 2, wpisz: # / etc / init.d / apache2 restart. $ sudo / etc / init.d / apache2 restart. ...
 2. Aby zatrzymać serwer WWW Apache 2, wprowadź: # / etc / init.d / apache2 stop. ...
 3. Aby uruchomić serwer WWW Apache 2, wpisz: # / etc / init.d / apache2 start.

Jak uruchomić Apache w systemie Windows?

Możesz także uruchomić Apache za pomocą skrótu Start Apache w konsoli umieszczonego w menu Start --> Programy --> Serwer HTTP Apache 2.0. xx --> Kontroluj serwer Apache podczas instalacji. Spowoduje to otwarcie okna konsoli i uruchomienie w nim Apache.

Jak uruchomić Apache w systemie Windows?

Zainstaluj usługę Apache

 1. W oknie wiersza polecenia wprowadź (lub wklej) następujące polecenie: httpd.exe -k install -n "Serwer HTTP Apache"
 2. W oknie wiersza polecenia wprowadź następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.
 3. Zrestartuj serwer i otwórz przeglądarkę internetową po ponownym zalogowaniu.

Jak zainstalować Apache Tomcat w systemie Windows 10?

Tomcat można pobrać ze stron internetowych Apache Tomcat 8 i Tomcat 9. Wybierz wersje binarne do zainstalowania, takie jak 32-bitowy / 64-bitowy instalator usług systemu Windows (pgp, sha1, sha512). Zawsze instaluj Tomcat bezpośrednio na C Drive zamiast Program Files lub innych wewnętrznych folderów.

Jak zainstalować FFmpeg na Debianie 9 (Stretch)
Poniższe kroki opisują, jak zainstalować FFmpeg na Debianie 9 Zacznij od zaktualizowania listy pakietów sudo apt update. Zainstaluj pakiet FFmpeg, uru...
Jak włączyć Event MPM w Apache 2.4 na CentOS / RHEL 7
Najpierw edytuj plik konfiguracyjny Apache MPM w swoim ulubionym edytorze tekstu. Komentarz Linia LoadModule dla mpm_prefork_module, mpm_worker_module...
Jak zainstalować Apache na Debianie 9
Jak uruchomić Apache na Debianie? Gdzie jest zainstalowany Apache w Debianie? Jak ręcznie zainstalować Apache w systemie Linux? Czy Debian jest dostar...