zainstalować

Jak zainstalować Ruby 2.2.4 na CentOS / RHEL z RVM

Jak zainstalować Ruby 2.2.4 na CentOS / RHEL z RVM

Jak zainstalować Ruby 2.2. 4 na CentOS / RHEL z RVM

  1. Krok 1: Zainstaluj wymagane pakiety. Najpierw musimy zainstalować wszystkie wymagane pakiety do instalacji ruby ​​w naszym systemie za pomocą następującego polecenia. ...
  2. Krok 2: Zainstaluj RVM. ...
  3. Krok 3: Sprawdź zależności. ...
  4. Krok 4: Zainstaluj Ruby 2.2. ...
  5. Krok 5: Skonfiguruj domyślną wersję Rubiego. ...
  6. Krok 6: Sprawdź aktualną wersję Rubiego.

Jak zainstalować i używać FFmpeg w CentOS 8?
Zainstaluj FFMpeg na CentOS 8 z wymaganiami wstępnymi YUM lub DNF. Uruchamianie CentOS 8. ... Krok 1 Zainstaluj repozytorium EPEL. ... Krok 2 Zainstal...
Jak zainstalować serwer WWW Apache na Ubuntu 18.10
Jak zainstalować i skonfigurować serwer WWW Apache w systemie Ubuntu? Jak uruchomić Apache na Ubuntu? Jak pobrać i zainstalować serwer Apache? Jak otw...
Jak zainstalować Git na Ubuntu 20.04
Jak mogę zainstalować Git na Ubuntu? Jak pobrać i zainstalować Git w systemie Ubuntu? Jest domyślnie instalowany w systemie Ubuntu? Jak ręcznie zainst...