zainstalować

Jak skonfigurować Askbot na Ubuntu 18.04 z Nginx i Letsencrypt SSL

Jak skonfigurować Askbot na Ubuntu 18.04 z Nginx i Letsencrypt SSL

W naszej instalacji Askbota na Ubuntu 18.04, skonfigurujemy poniżej wymagania wstępne: Serwer bazy danych - MySQL / MariaDB / PostgreSQL. uWSGI. Serwer WWW - Nginx.
...

  1. Krok 1: Zainstaluj zależności Askbota. ...
  2. Krok 2: Zainstaluj i skonfiguruj bazę danych. ...
  3. Krok 3: Zainstaluj i skonfiguruj Askbot. ...
  4. Krok 5: Zainstaluj i skonfiguruj uWSGI & Nginx.

Jak zainstalować i używać FFmpeg w Debianie 10
Poniższe kroki opisują, jak zainstalować FFmpeg na Debianie 10 Zacznij od zaktualizowania listy pakietów jako root lub użytkownik z uprawnieniami sudo...
Jak wdrożyć aplikację Ruby z Passenger i Apache w CentOS 7/6, Fedora 27
Jak wdrożyć aplikację Ruby z Passenger i Apache w CentOS 7/6, Fedora 27 Krok 1 - Wymagania wstępne instalacji. ... Krok 2 - Zainstaluj moduł pasażera ...
Konfigurowanie błędów Apache i dzienników dostępu
Co to jest dziennik błędów Apache? Jak znaleźć dziennik błędów Apache? Jak zmienić format dziennika dostępu Apache? Jak włączyć dzienniki Apache? Czy ...