Abstrakcyjny

Klasa abstrakcyjna Java
Jaki jest pożytek z klasy abstrakcyjnej w Javie? Co jest abstrakcyjne w Javie na przykładzie? Dlaczego używane są klasy abstrakcyjne? Jaka jest składn...