Arangodb

Jak zainstalować ArangoDB na Ubuntu 20.04/18.04
Jedyną wymaganą pracą ręczną jest dodanie repozytorium apt do systemu za pomocą poniższych poleceń. Krok 1 Dodaj repozytorium ArangoDB Apt. ... Krok 2...