Argocd

Jak zainstalować ArgoCD w klastrze OpenShift
Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować ArgoCD na platformie OpenShift Container.Krok 1: Utwórz przestrzeń nazw projektu. ... Krok 2: Zastosuj manife...