Program rozruchowy

Co to jest program ładujący?
Co robi bootloader? Co to jest program ładujący w procesie uruchamiania? Co to jest program ładujący w systemie Linux? Co się stanie, jeśli odblokujem...