Łapać

Javascript Wypróbuj Catch
Co to jest try catch w JavaScript?Jak zmusić JavaScript do przechwytywania?Spróbuj złapać drogie JavaScript?Czy próbuje złapać zatrzymanie wykonywania...