Popełnić

Jak zmienić komunikat zatwierdzenia Git
Aby zmienić najnowszy komunikat o zatwierdzeniu, użyj polecenia git commit --amend. Aby zmienić starsze lub wiele komunikatów o zatwierdzeniach, użyj ...
Jak cofnąć ostatnie zatwierdzenie w Git
Najłatwiejszym sposobem na cofnięcie ostatniego zatwierdzenia Git jest wykonanie polecenia „git reset” z opcją „–soft”, która zachowa zmiany dokonane ...
Jak usunąć historię zatwierdzeń w Github
2 odpowiedzi do kasy. git checkout --orphan latest_branch. Dodaj wszystkie pliki. git add -A. Zatwierdź zmiany. git commit -am commit message Usuń gał...
22 Najważniejsze polecenia Git
22 Podstawowe polecenia Git git add. Polecenie git add pozwala rozpocząć śledzenie plików i folderów w repozytorium Git i przenosi je do obszaru przem...
Git Jak cofnąć ostatnie zatwierdzenie?
Najłatwiejszym sposobem na cofnięcie ostatniego zatwierdzenia Git jest wykonanie polecenia „git reset” z opcją „–soft”, która zachowa zmiany dokonane ...
Jak sprawdzić dzienniki Git?
Jak przeglądać dzienniki Git? Jak wyświetlić historię mojej usługi GitHub? Co to jest polecenie git log? Jak wyświetlić dzienniki git bash? Jak znaleź...
Jak cofnąć ostatnie zatwierdzenie Git
Najłatwiejszym sposobem na cofnięcie ostatniego zatwierdzenia Git jest wykonanie polecenia „git reset” z opcją „–soft”, która zachowa zmiany dokonane ...
Jak zmienić komunikat dotyczący zatwierdzenia w Git
Aby zmienić komunikat ostatniego zatwierdzenia, który nie został przesłany do zdalnego repozytorium, zatwierdź go ponownie, używając flagi --amend. Pr...
Samouczek Git Bisect
Jak podzielić Git na pół? Co to jest polecenie git bisect? Co robi git bisect reset? Co to jest git bisect, jak można go użyć do określenia źródła błę...
Jak przywrócić poprzednie zatwierdzenie w Git?
Najłatwiejszym sposobem na cofnięcie ostatniego zatwierdzenia Git jest wykonanie polecenia „git reset” z opcją „–soft”, która zachowa zmiany dokonane ...
git change commit
Oto przepływ pracy git commit-edit <zatwierdzenie skrótu> Spowoduje to upuszczenie cię na zatwierdzenie, które chcesz edytować. Napraw i przygot...
zmiana informacji o zatwierdzeniu po wypchnięciu
Jeśli zmieniłeś komunikat ostatniego wypchniętego zatwierdzenia, musiałbyś go wymusić. Przejdź do repozytorium. Zmień komunikat o ostatnim wysłanym za...