Potwierdzenie

Pozbądź się okna dialogowego potwierdzenia zamknięcia systemu w Ubuntu
Zwróć uwagę, że gdy okno dialogowe potwierdzenia jest włączone, w menu systemowym nie ma opcji Uruchom ponownie. Po wybraniu opcji Zamknij, opcja Uruc...