Csrf

Laravel CSRF Protection
Co to jest ochrona przed CSRF w Laravel? Jak wyłączyć ochronę CSRF w laravel? Gdzie jest przechowywany token CSRF w laravel? Jaka jest rola tokena CSR...