obecny

Jak korzystać z funkcji gettimeofday w języku C?
Bieżący czas jest wyrażony w sekundach, które upłynęły, i mikrosekundach od 000000, 1 stycznia 1970 r. (Epoka Uniksa). W tym artykule pokażemy, jak uż...
JavaScript Uzyskaj adres URL
Odpowiedź Użyj okna. Lokalizacja. href Właściwość Możesz użyć okna JavaScript. Lokalizacja. href, aby uzyskać pełny adres URL bieżącej strony, który z...