Bazy danych

Jak wyświetlić listę wszystkich baz danych w MySQL
Jak wyświetlić wszystkie bazy danych MySQL? Jak wyświetlić listę wszystkich baz danych? Co to jest polecenie wyświetlenia wszystkich dostępnych baz da...