Silnik

Otwarte porty komercyjnych silników gier
Czy OpenGL to silnik gry? Czy silnik Source jest open source? Jakie silniki gier są bezpłatne? Które silniki gier używają języka C++? Dlaczego OpenGL ...
Historia silnika Babbage
Charles Babbage (1791-1871), pionier komputerowy, zaprojektował pierwsze automatyczne silniki obliczeniowe. Wynalazł komputery, ale nie udało mu się i...
mysql konwertuj myisam na innodb
Konwertuj MyISAM na InnoDB za pomocą phpMyAdmin Po prostu uruchom polecenie ALTER, aby przekonwertować je na silnik pamięci masowej InnoDB. Uwaga Zaws...
mysql change engine
Zaloguj się do phpMyAdmin. Przejdź do tabeli bazy danych, której mechanizm przechowywania chcesz zmienić. Kliknij kartę Operacje, pod opcjami tabeli, ...
mysql ustaw domyślny silnik innodb
Domyślnym silnikiem w MySQL 5 jest InnoDB.7. Możesz określić domyślny silnik, używając opcji uruchamiania serwera --default-storage-engine lub ustawia...