Przyjaciel

Funkcja C Friend
Co to jest funkcja znajomego C?Co to jest składnia funkcji znajomego?Co to jest funkcja znajomego wyjaśnij na przykładzie w C++?Co to jest klasa znajo...