Homebrew

Jak wyłączyć automatyczną aktualizację Homebrew w systemie macOS
Aby zapobiec tej aktualizacji po każdym uruchomieniu polecenia brew, przekaż 1 do zmiennej środowiskowej HOMEBREW_NO_AUTO_UPDATE. To jest operacja jed...
Jak zainstalować Homebrew na macOS
Aby zainstalować Homebrew, pobierzesz skrypt instalacyjny, a następnie uruchomisz go. Najpierw pobierz skrypt na komputer lokalny, wpisując następując...
ubuntu 20.04 zainstaluj napar
po instalacji1 # Zainstaluj zależności Homebrew, jeśli masz dostęp do sudo.2sudo apt-get install build-essential.4 # Skonfiguruj Homebrew w swoim ~ /....