Sprawdzać

Moduł inspekcji języka Python
Jak sprawdzić moduł w Pythonie? Co to jest moduł Inspect w Pythonie? Co to jest inspekcja stosu w Pythonie? Jak wyświetlić wszystkie funkcje w module ...