Limit

Jak zwiększyć limit otwartych plików w Ubuntu
Zwiększ limit na użytkownika Aby ustawić limit na użytkownika, edytuj / etc / security / limits. conf w edytorze tekstu. Tutaj określamy oddzielne lim...