Lsof

Linux lsof Command
lsof, co oznacza `` LiSt Open Files '', służy do określenia, które pliki są otwierane przez jaki proces. Jak wszyscy wiemy, Linux / Unix traktuje wszy...
Użycie polecenia „lsof” do znajdowania otwartych plików
Aby sprawdzić listę plików otwieranych przez proces nadrzędny, należy użyć polecenia lsof z opcją -R. Pliki otwarte przez katalog zawiera listę plików...
lsof urządzenie
lsof, co oznacza `` LiSt Open Files '', służy do określenia, które pliki są otwierane przez jaki proces. Jak wszyscy wiemy, Linux / Unix traktuje wszy...
lsof kolumna urządzenia
Co to jest urządzenie w LSOF? Jak sprawdzić LSOF? Jak analizujesz dane wyjściowe LSOF? Jak wyświetlić listę plików otwartych przez określonych użytkow...