Memcpy

Jak korzystać z funkcji memcpy w języku C?
Język C funkcja memcpy (blok pamięci kopiowania) Składnia. Składnia funkcji memcpy w języku C jest następująca void * memcpy (void * s1, const void * ...