Moduł

Moduł Python OS Common Methods
Wspólne funkcje modułu systemu operacyjnegochdir ()getcwd ()listdir ()mkdir ()makedirs ()rmdir ()usunięteirs ()Który moduł Pythona podaje metody związ...
Moduł systemu operacyjnego Python
Co to jest moduł systemu operacyjnego w Pythonie?Jaki jest cel modułu systemu operacyjnego w Pythonie?Gdzie jest moduł systemu operacyjnego w Pythonie...
Polecenie Rmmod w systemie Linux
Polecenie rmmod w systemie Linux służy do usuwania modułu z jądra. Większość użytkowników nadal używa modprobe z opcją -r zamiast rmmod.Gdzie znajduje...