Nrpe

Jak zainstalować NRPE na LinuxMint 19/18
Jak zainstalować NRPE na LinuxMint 19/18Krok 1 - Instalacja NRPE. NRPE jest dostępny w domyślnych repozytoriach apt w systemach Ubuntu. ... Krok 2 - S...
Jak zainstalować NRPE na CentOS / RHEL 7/6
Jak zainstalować NRPE na CentOS / RHEL 7/6Krok 1 - Zainstaluj repozytorium EPEL. Pakiety i wtyczki NRPE są dostępne w repozytorium EPEL yum, Włącz rep...