Zero

Co to jest / dev / null i jak go używać
Jednym z takich przykładów jest / dev / null. To specjalny plik, który jest obecny w każdym systemie Linux. Jednak w przeciwieństwie do większości inn...
Zapytanie PostgreSQL IS NULL
Czy zapytanie PostgreSQL jest puste? Ma wartość Null Null w PostgreSQL? Jak zezwolić na wartości null w PostgreSQL? Jest null w przypadku instrukcji P...
Użycie domyślnej wartości NULL w modelu Django
Konwencja Django zakłada użycie pustego łańcucha, a nie wartości NULL. Domyślne wartości null i blank to False. Istnieje również specjalny przypadek, ...
Jak korzystać z operatora koalescencji zerowej PHP
W PHP 7 nowa funkcja, operator łączenia zerowego (??) został wprowadzony. Jest używany do zastąpienia operacji trójskładnikowej w połączeniu z funkcją...
mysql, jeśli null
Funkcja MySQL IFNULL () Funkcja IFNULL () zwraca określoną wartość, jeśli wyrażenie ma wartość NULL. Jeśli wyrażenie NIE ma wartości NULL, ta funkcja ...
mysql, jeśli jest pusty
Jest puste w kwerendzie MySQL? Jest null lub jest pusty MySQL? Jak sprawdzić, czy kod SQL nie jest pusty? Jak sprawdzić, czy zmienna jest pusta w MySQ...