Opennebula

Jak skonfigurować system plików NFS jako magazyn danych OpenNebula
Witamy w naszym przewodniku po tym, jak skonfigurować system plików NFS do użytku w OpenNebula Cloud Storage. W OpenNebula magazyn danych Storage jest...
Twórz i używaj sieci mostkowych w maszynach wirtualnych OpenNebula
Przedmiotem tego artykułu jest most zarządzany bez filtrowania.Krok 1: Zaloguj się do interfejsu internetowego Sunstone. Otwórz konsolę internetową Op...
Zainstaluj i skonfiguruj węzeł OpenNebula KVM na Ubuntu 20.04 | 18.04 | 16.04
Zainstaluj i skonfiguruj węzeł OpenNebula KVM na Ubuntu 20.04 | 18.04 | 16.04Krok 1: Dodaj repozytorium OpenNebula. ... Zainstaluj pakiety OpenNebula ...