Operator

Wykorzystanie operatora XOR w PHP
Definicja i zastosowanie Słowo kluczowe xor jest operatorem logicznym. Operatory logiczne służą do łączenia instrukcji warunkowych. Wartość zwracana b...
Operator modulo w Pythonie
Co to jest operator modulo w Pythonie?Jak wykonywać operacje modulo w Pythonie?Co to jest moduł w Pythonie na przykładzie?Co robi operator modulo?Co r...
Przeciążanie operatorów w Pythonie
Przeciążanie operatorów w Pythonie to zdolność pojedynczego operatora do wykonywania więcej niż jednej operacji w oparciu o klasę (typ) operandów. Na ...
Użycie operatora trójskładnikowego w PHP
Operator trójargumentowy służy do skracania struktur if / else. Operator łączenia wartości null służy do dostarczania wartości domyślnych zamiast null...
C Przeciążanie operatora
Czy C ma przeciążenie operatora?Co to jest przeciążanie operatorów w języku C?Co to jest przeciążanie operatorów na przykładzie?Jak przeciążasz operat...
Operator trójargumentowy w Pythonie
Co to jest operator trójskładnikowy w Pythonie na przykładzie?Jak napisać operator trójskładnikowy w Pythonie?Jakie są zalety używania operatora trójs...