Phpinfo

Jak utworzyć plik phpinfo () i uzyskać do niego dostęp
Jak utworzyć plik Phpinfo? Jak uzyskać dostęp do Phpinfo? Co to jest funkcja Phpinfo ()? Gdzie znajduje się PHP Phpinfo? Jak uruchomić Phpinfo w syste...