Portworx

Najlepsze rozwiązania pamięci masowej dla Kubernetes
OpenEBS. OpenEBS to wiodący projekt typu open source dotyczący pamięci masowej podłączonej do kontenera i natywnej dla kontenera na platformie Kuberne...