Zasięg

Wyrażenie sekwencji basowej (zakres)
Wyrażenie sekwencji Bash generuje zakres liczb całkowitych lub znaków, definiując punkt początkowy i końcowy zakresu. Zwykle jest używany w połączeniu...
Funkcja range () w języku Python
Co robi range () w Pythonie? Co daje funkcja range ()? Jak zrobić zakres w Pythonie? Jak używać funkcji range () z pętlą for, podaj składnię? A co jeś...
Python xrange vs. zasięg
Jeśli chcesz napisać kod, który będzie działał zarówno w Pythonie 2, jak i Pythonie 3, użyj range (), ponieważ funkcja xrange jest przestarzała w Pyth...