Magazyn

Rozwiąż błąd Ubuntu Nie udało się pobrać informacji o repozytorium Sprawdź połączenie internetowe
Jak naprawić błąd pobierania repozytorium w Ubuntu? Jak naprawić problem z repozytorium w Ubuntu? Może zaktualizować Ubuntu nie udało się pobrać infor...
Dodaj repozytorium Debiana
Jak dodać repozytorium do Debiana? Jak dodać repozytorium do Debiana 10? Jak dodać repozytorium w terminalu Linux? Jak dodać repozytorium do apt-get? ...
Instalowanie kodeków multimedialnych w Debianie 10
Aby zainstalować kodeki multimedialne, musisz włączyć repozytoria pakietów non-free i contrib na swoim komputerze z Debianem 10. Niewolne repozytorium...
Polecenie „apt-add-repository” nie zostało znalezione w systemie Debian 10
Napraw błąd add-apt-repository polecenie nie znaleziono. Błąd jest prosty. Pakiet add-apt-repository nie jest zainstalowany w twoim systemie. ... Dzie...
Co zrobić, gdy zobaczysz komunikat „Repozytorium nie ma pliku wersji” w systemie Ubuntu
Aby usunąć błąd, musisz usunąć kłopotliwe repozytorium. Możesz to osiągnąć graficznie za pomocą opcji „Oprogramowanie & Narzędzie aktualizacji lub...
Ubuntu Enable Universe
Najpierw otwarte centrum oprogramowania. Kliknij „edytuj”, a następnie „źródła oprogramowania”, aby otworzyć okno źródeł oprogramowania. Po otwarciu z...
Jak dodać repozytorium RPMForge Yum w CentOS / RHEL 7/6/5
Jak utworzyć repozytorium yum w systemie Linux 7? Co to jest repozytorium RPMforge? Gdzie jest repozytorium yum w CentOS? Jak zaktualizować moje repoz...
Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić repozytorium SVN w systemie Linux
SVN (Subversion) Kopia zapasowa i przywracanie Kopia zapasowa (dump) Repozytorium SVN (Subversion). 1.1 Utwórz zrzut z repozytorium SVN (Subversion). ...
[Jak to zrobić] Naprawiono błąd „Nie udało się pobrać informacji z repozytorium” w systemie Ubuntu
Jak naprawić błąd „Nie udało się pobrać informacji z repozytorium” Błąd aktualizacji Krok 1 Dowiedz się, co jest przyczyną błędu. Otwórz terminal (Ctr...
Dodaj oficjalne repozytoria Debiana 10 Buster do źródeł.lista
Jak dodać repozytorium do buster Debiana? Jak dodać repozytorium do Debiana 10? Jak dodać repozytorium do mojej listy źródeł? Jak zmienić repozytorium...
Jak dodać repozytorium pakietów do Debiana
Jak dodać repozytorium do Debiana? Jak dodać repozytorium do Debiana 10? Jak dodać repozytorium w terminalu Linux? Jak dodać repozytorium do mojej lis...
Jak skonfigurować serwer SVN na CentOS, RHEL
Jak skonfigurować serwer Apache Subversion (SVN) w CentOS 7 Krok 1 Zaktualizuj system. sudo yum update sudo shutdown -r now. ... Krok 2 Zainstaluj Apa...