Roundcube

Zainstaluj i skonfiguruj Roundcube Webmail
Zainstaluj i skonfiguruj wymagania wstępne usługi Roundcube Webmail. Zależności PHP. Utwórz bazę danych MySQL. Pobierz Roundcube. Skonfiguruj Nginx. S...
Jak zainstalować Roundcube Webmail na CentOS 7
0.100 i nazwa hosta mail.tecmint.com. Krok 1 Zainstaluj Nginx, PHP-FPM i MariaDB w CentOS 8/7. ... Krok 2 Zabezpiecz serwer MariaDB i utwórz bazę dany...
Jak zainstalować Roundcube Webmail na CentOS 8
Teraz przejdźmy do instalacji Roundcube. Krok 1 Pobierz Roundcube Webmail na CentOS 8 / RHEL 8. ... Krok 2 Zainstaluj zależności. ... Krok 3 Utwórz ba...