Rsyslog

Skonfiguruj Rsyslog z MySQL i LogAnalyzer na CentOS / RHEL 6/5
Skonfiguruj Rsyslog z MySQL i LogAnalyzer na CentOS / RHEL 6/5 Krok 1 Zainstaluj MySQL, Apache i PHP. Najpierw musimy skonfigurować środowisko LAMP na...
Jak wysłać dzienniki systemu Linux na serwer zdalny
Jak wysłać komunikat dziennika do zdalnego serwera? Jak przesłać określony plik dziennika do zdalnego serwera syslog? Jak skonfigurować zdalne logowan...
Jak skonfigurować scentralizowany serwer rejestrowania za pomocą Rsyslog
Jak wyśrodkować dzienniki za pomocą Rsyslog Logstash i Elasticsearch? Jak utworzyć scentralizowany serwer dziennika z Rsyslog w CentOS RHEL 7? Co to j...