Migawka

Jak wykonać kopię zapasową metadanych maszyn wirtualnych w Citrix Xenserver
InstrukcjeOkreśl plik urządzenia wymagany dla urządzenia pamięci masowej USB. ... Utwórz repozytorium pamięci na urządzeniu pamięci masowej USB. ... W...
Jak utworzyć migawkę maszyny wirtualnej w KVM
Nie można tworzyć migawek w ramach maszyny wirtualnej KVM. Musisz użyć jednego z następujących poleceń: qemu-img command - narzędzie do obsługi obrazu...
Samouczek dotyczący migawek ZFS
Migawki ZFS - przegląd Migawka jest jedną z najpotężniejszych funkcji ZFS, migawka zapewnia kopię systemu plików lub woluminu tylko do odczytu w okreś...
Wykonuj i przywracaj migawki VirtualBox
POLECANY DLA CIEBIEWybierz maszynę wirtualną, z którą chcesz pracować, z lewego panelu w oknie głównym.Kliknij przycisk Migawki w prawym górnym rogu.K...