Strace

Jak korzystać ze Strace w systemie Linux
Jak uruchomić Strace w systemie Linux? Jak prześledzić uruchomiony proces? Jak przesuwać plik? Jak debugować polecenie w systemie Linux? Co to jest śl...