Systemd

Jak przeładować zmiany w plikach jednostek systemowych?
Jak przeładować plik jednostki systemowej? Jak edytować plik jednostki systemowej? Gdzie umieścić niestandardowy plik jednostki systemowej? Jak urucho...
Jak zarządzać usługami startowymi za pomocą Systemd w Fedorze
Jak uruchomić usługę Systemd podczas uruchamiania? Czy Fedora używa Systemd? Jak uruchomić usługę w Fedorze? Jak włączyć usługi systemowe? Jak sprawdz...
Jak uruchomić usługę Systemd bez roota / sudo
Jak rozpocząć usługę bez Sudo? Czy Systemd działa jako root? Jak uruchomić usługę systemd? Jak uruchomić program jako usługę w systemie Linux? Jaka us...
Master journalctl rozumie logi systemowe
Jak sprawdzić dzienniki w Journalctl? Jak wyświetlić dzienniki Systemd? Jak poruszać się po Journalctl? Gdzie są przechowywane dzienniki Systemctl? Co...
Zachowaj rejestrowanie dzienników systemowych w pamięci trwałej
Jak sprawić, by dziennik Systemd Journal był trwały? Jak tworzyć trwałe dzienniki w Journalctl? Gdzie jest przechowywany dziennik Systemd? Jak przecho...
restart systemowy
Linux zapewnia precyzyjną kontrolę nad usługami systemowymi poprzez systemd za pomocą polecenia systemctl. ... Aby sprawdzić, czy usługa jest aktywna,...