Ogon

Samouczek dotyczący rozbijania głową i ogonem
Jak używać polecenia głowa i ogon? Jaka jest różnica między poleceniem głowy i ogona? Co to jest polecenie tail w bash? Jak używać polecenia tail? Jak...
Linux Tail Command
Komenda tail, jak sama nazwa wskazuje, wypisuje ostatnie N liczb danych z danego wejścia. Domyślnie drukuje ostatnie 10 wierszy podanych plików. Jeśli...