Znak czasu

Jak uzyskać aktualny znacznik czasu w Javie
Jak uzyskać aktualną sygnaturę czasową? Jak uzyskać aktualny czas w Javie? Jak utworzyć znacznik czasu w Javie? Co to jest znacznik czasu w Javie? Jak...
Jak uzyskać aktualny znacznik czasu w JavaScript
Pobieranie aktualnego znacznika czasu Jeśli zamiast tego chcesz pobrać aktualny znacznik czasu, możesz utworzyć nowy obiekt Date i użyć metody getTime...