Trym

Co to jest SSD TRIM?
SSD TRIM to polecenie Advanced Technology Attachment (ATA), które umożliwia systemowi operacyjnemu informowanie dysku półprzewodnikowego NAND flash (S...
Ciąg przycinający JavaScript
Jak przyciąć ciąg w JavaScript?Dlaczego przycinanie nie działa w JavaScript?Jak przyciąć ciąg w HTML?Jak przyciąć ciąg w maszynopisie?Czy mogę używać ...
Jak przycinać ciągi znaków w PHP
Przycinanie ciągów w celu usunięcia określonej liczby znakówMożesz przyciąć ciąg od lewej strony, określając tylko przesunięcie i pomijając parametr $...