Aktualizacje

Jak skonfigurować automatyczne aktualizacje w systemie Ubuntu 18.04
Automatyczne aktualizacje dla Ubuntu Linux Zaktualizuj serwer, uruchom sudo apt update && sudo apt upgrade. Zainstaluj nienadzorowane aktualiz...
Jak obsługiwać automatyczne aktualizacje w Ubuntu
Automatyczne aktualizacje dla Ubuntu Linux Zaktualizuj serwer, uruchom sudo apt update && sudo apt upgrade. Zainstaluj nienadzorowane aktualiz...
Jak włączyć automatyczne nienadzorowane aktualizacje zabezpieczeń w systemie Ubuntu
Skonfiguruj automatyczną aktualizację zabezpieczeń (nienadzorowane aktualizacje) na serwerze Ubuntu. Najpierw zainstaluj pakiet uaktualnień nienadzoro...
Skonfiguruj aktualizacje automatyczne za pomocą yum-cron na CentOS 7
Krok 1 - Zainstaluj yum-cron na CentOS 7. Yum-cron to narzędzie wiersza poleceń do zarządzania aktualizacjami systemu i pakietów w systemach CentOS. ....
Włącz automatyczne aktualizacje systemu w Ubuntu
Jak włączyć automatyczne aktualizacje systemu w Ubuntu Domyślnie Ubuntu sprawdza dostępność aktualizacji systemu każdego dnia i wyświetla monit o ich ...