Dostępność

Sprawdź Uptime na Ubuntu
Aby sprawdzić czas pracy komputera, przejdź do Terminala i wpisz uptime, a następnie naciśnij enter.Co to jest polecenie uptime Ubuntu?Jak znaleźć upt...
Uptime Command w systemie Linux
Uptime to polecenie, które zwraca informacje o tym, jak długo system działa wraz z bieżącym czasem, liczbą użytkowników z uruchomionymi sesjami i śred...