Uuid

Używanie UUID w Pythonie
UUID, Universal Unique Identifier, to biblioteka Pythona, która pomaga w generowaniu losowych obiektów o długości 128 bitów jako identyfikatorów. Zape...
Typy i funkcje UUID PostgreSQL
Co to jest typ danych UUID w PostgreSQL?Jakie jest zastosowanie UUID w PostgreSQL?Jaki typ to UUID?Czy Postgres może generować UUID?Co to jest UUID w ...