Podczas

Przykłady BASH While Loop
Jak napisać pętlę while w bashu? Jaki jest przykład pętli while? Zrób while pętle Przykład skryptu powłoki Unix? Jak wydostać się z pętli while w bash...
Praca z pętlą WHILE w skryptach powłoki Bash
Pętla bash while jest instrukcją przepływu sterowania, która umożliwia wielokrotne wykonywanie kodu lub poleceń na podstawie danego warunku. Na przykł...