Przepływ pracy

Wdróż aplikację Angular w Firebase za pomocą akcji Github
Akcja GitHub wdrażająca aplikację Angular w Hostingu Firebasedziałania. W swoim repozytorium kliknij Działania.Nowy przepływ pracy. Aby utworzyć pierw...