Przepływ pracy

Wdróż aplikację Angular w Firebase za pomocą akcji Github
Akcja GitHub wdrażająca aplikację Angular w akcjach hostingu Firebase. W swoim repozytorium kliknij Działania. Nowy przepływ pracy. Aby utworzyć pierw...