Xml-rpc

Jak wyłączyć Xmlrpc.dostęp php w WordPress
Oto, jak możesz to skonfigurować w swojej witrynie Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego wp-admin. W menu po lewej stronie wybierz „Wtyczki”. Tutaj kli...