Xpath

Używanie XPath i Selenium do znajdowania elementu na stronie HTML
Czy XPath może być używany w HTML? Jak znaleźć XPath w HTML? Jak wyszukujesz tekst na stronie internetowej przy użyciu selenu? Jak znaleźć pierwiastek...
Scrapy z selektorami XPath
Scrapy posiada własny mechanizm wydobywania danych. Nazywa się je selektorami XPath (lub po prostu „selektorami”, w skrócie), ponieważ „wybierają” okr...
Użycie xpath () w PHP
Funkcja xpath () służy do analizowania treści dokumentu XML. Z funkcji tej można skorzystać korzystając z funkcji simplexml_load_file () lub tworząc o...