Zulip

Zainstaluj Zulip Chat Server na Ubuntu 20.04 | 18.04 / Debian 10 | 9
Oto kroki, aby zainstalować serwer Zulip Chat na Ubuntu 20.04 | 18.04 & Debian 10/9 z Let's Encrypt SSL.Krok 1: Zaktualizuj system. ... Krok 2: Po...