zainstalować

Zainstaluj i skonfiguruj KVM w ArchLinux
Zainstaluj i skonfiguruj KVM w ArchLinuxKrok 1: Sprawdź, czy jest dostępna obsługa wirtualizacji. Aby sprawdzić, czy wirtualizacja jest włączona na tw...
Zainstaluj KVM na Ubuntu 20.04
Jak zainstalować KVM na Ubuntu 20.04Krok 1: Sprawdź obsługę wirtualizacji w Ubuntu. Przed zainstalowaniem KVM na Ubuntu najpierw sprawdzimy, czy sprzę...
Jak zainstalować stos ELK na CentOS 7 / Fedora 31/30/29
Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować i skonfigurować narzędzia stosu ELK w systemie Linux CentOS 7 / Fedora 31/30/29.Krok 1: Zainstaluj Javę. ... ...
CentOS Jak zainstalować RPM
Jak zainstalować RPM na CentOS?Jak zainstalować RPM w systemie Linux?Czy mogę używać RPM na CentOS?Czy mniam zainstalować RPM?Jak wymusić instalację R...
Zainstaluj PIP na Ubuntu
Instalowanie pip dla Pythona 3Zacznij od zaktualizowania listy pakietów za pomocą następującego polecenia: sudo apt update.Użyj następującego poleceni...
Jak zainstalować Go 1.14 w CentOS 8 | CentOS 7
Jak zainstalować GoSprawdź archiwum. Po zakończeniu pobierania sprawdź sumę kontrolną archiwum za pomocą polecenia sha256sum: sha256sum go1.13.linux-a...
Jak zainstalować serwer OCS Inventory na CentOS 8
Jak zainstalować oprogramowanie do zarządzania zasobami OCS Inventory CentOS 8Wymagania wstępne.Pierwsze kroki.Zainstaluj Apache, MariaDB i PHP.Skonfi...
Zainstaluj Magento 2 na CentOS 7
Jak zainstalować Magento 2 na CentOS 7Wymagania wstępne.Krok 1: Zaktualizuj system.Krok 2: Zainstaluj serwer WWW Apache.Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2.Kro...
Jak zainstalować Pip na CentOS 8
Jak zainstalować pip na CentOS 8?Jak pobrać PIP3 na CentOS?Jak ręcznie zainstalować PIP?Jak zainstalować pip na CentOS 7?Co to jest PIP nie znaleziono...