Ansible

Jak zainstalować i skonfigurować Ansible na Debianie 10

Jak zainstalować i skonfigurować Ansible na Debianie 10
 1. Jak zainstalować Ansible i skonfigurować?
 2. Jak zainstalować Ansible?
 3. Jak zainstalować określoną wersję Ansible?
 4. Jak zainstalować i skonfigurować Ansible w Ubuntu?
 5. Jak znaleźć ścieżkę Ansible?
 6. Gdzie są przechowywane fakty Ansible?
 7. Usługa Ansible jest nadal bezpłatna?
 8. Czy Ansible działa na Ubuntu?
 9. Czy Ansible działa na Ubuntu?
 10. Jak uruchomić Ansible z poziomu devel?
 11. Jak zainstalować określoną wersję PIP?
 12. Co to jest PIP w Ansible?

Jak zainstalować Ansible i skonfigurować?

Zainstaluj Ansible

 1. Krok 1: Zaktualizuj węzeł sterujący. ...
 2. Krok 2: Zainstaluj repozytorium EPEL. ...
 3. Krok 3: Zainstaluj Ansible. ...
 4. Krok 4a: Utwórz użytkownika dla Ansible. ...
 5. Krok 4b: Skonfiguruj użytkownika węzła sterującego na dostęp superużytkownika bez hasła. ...
 6. Krok 5: Skonfiguruj naszego administratora do dostępu przez SSH. ...
 7. Krok 6: Utwórz spis Ansible.

Jak zainstalować Ansible?

Zainstaluj Ansible

 1. Postępuj zgodnie z krokami instalacji Ansible związanymi z dystrybucją węzła sterującego. System operacyjny Mac. sudo easy_install pip sudo pip install ansible. CentOS 7. sudo yum install epel-release sudo yum install ansible Uwaga. ...
 2. Sprawdź, czy zainstalowano Ansible: ansible --version.

Jak zainstalować określoną wersję Ansible?

Aby zainstalować za pomocą pip, użyj następującego polecenia: pip install ansible . Aby zainstalować określoną wersję, użyj pip install ansible =<wymagana wersja> .

Jak zainstalować i skonfigurować Ansible w Ubuntu?

 1. Krok 1: Skonfiguruj węzeł sterujący Ansible, host i parę kluczy SSH. Zanim zainstalujesz Ansible na Ubuntu, upewnij się, że masz skonfigurowanych kilka rzeczy. ...
 2. Krok 2: Zainstaluj Ansible. Upewnij się, że indeks pakietów Twojego systemu jest aktualny. ...
 3. Krok 3: Konfiguracja pliku zapasów. ...
 4. Krok 4: Testowanie połączenia.

Jak znaleźć ścieżkę Ansible?

Sprawdzanie, czy plik istnieje w Ansible

Moduł stat używa następującej składni: --- - nazwa: nazwa podręcznika hosty: wszystkie zadania: - nazwa: nazwa zadania stat: ścieżka: [ścieżka do pliku lub katalogu, który chcesz sprawdzić] register: nazwa_rejestru ... Gdzie: stat: Deklaruje, że używamy modułu stat.

Gdzie są przechowywane fakty Ansible?

Fakty Ansible są przechowywane w formacie JSON i można je podzielić na trzy główne kategorie:

Usługa Ansible jest nadal bezpłatna?

Tak, Ansible jest całkowicie darmowym narzędziem o otwartym kodzie źródłowym, które jest używane do wyżej wymienionych celów. Ponieważ Ansible przyjmuje standardową licencję GNU (General Public License), może być używana do celów komercyjnych, o ile przestrzega się zasad GNU. Korzystanie z CLI jest bezpłatne i nie ma ograniczeń.

Czy Ansible działa na Ubuntu?

Instalowanie Ansible

Zaloguj się do serwera Ubuntu, na którym będzie hostowany Ansible. Zainstaluj niezbędne repozytorium za pomocą polecenia sudo apt-add-repository ppa: ansible / ansible. Zaktualizuj apt za pomocą polecenia sudo apt-get update. Zainstaluj Ansible za pomocą polecenia sudo apt-get install ansible -y.

Czy Ansible działa na Ubuntu?

Działa poprzez sesję opartą na SSH i nie potrzebuje żadnego oprogramowania ani agenta klienta na zdalnych serwerach Unix. Ansible można wykorzystać do zarządzania systemami operacyjnymi Linux, Unix, macOS i * BSD. Ta strona pokazuje, jak zainstalować ansible i skonfigurować swój pierwszy Playbook Ansible w systemie Ubuntu Linux 18.04.

Jak uruchomić Ansible z poziomu devel?

Uruchamianie gałęzi rozwojowej z klona

 1. $ źródło ./ hacking / env-setup. ...
 2. $ źródło ./ hacking / env-setup.ryba. ...
 3. $ źródło ./ hacking / env-setup -q. ...
 4. $ curl https: // bootstrap.pypa.io / get-pip.py -o get-pip.py $ python get-pip.py --user. ...
 5. $ python -m pip install --user -r ./ wymagania.tekst. ...
 6. $ git pull --rebase.

Jak zainstalować określoną wersję PIP?

Pypeć

 1. Aby zainstalować najnowszą wersję pakietu: >>pip install „PackageName”
 2. Aby zainstalować określoną wersję, wpisz nazwę pakietu, a po niej wymaganą wersję: >>pip install 'PackageName == 1.4 '
 3. Aby zaktualizować już zainstalowany pakiet do najnowszego z PyPI: >>pip install --upgrade nazwa_pakietu.

Co to jest PIP w Ansible?

pip - zarządza zależnościami bibliotek Pythona. - Dokumentacja Ansible. Czytasz nieobsługiwaną wersję dokumentacji Ansible. Niezachowane wersje Ansible mogą zawierać nie naprawione luki w zabezpieczeniach (CVE). ... Zobacz najnowszą dokumentację Ansible.

Jak zainstalować FFmpeg na Debianie 9 (Stretch)
Poniższe kroki opisują, jak zainstalować FFmpeg na Debianie 9 Zacznij od zaktualizowania listy pakietów sudo apt update. Zainstaluj pakiet FFmpeg, uru...
Jak zainstalować FFmpeg w Fedorze 32/31/30/29
Istnieją dwa kroki do zainstalowania FFmpeg w Fedorze. Krok 1 Skonfiguruj repozytorium RPMfusion Yum. Pakiety FFmpeg są dostępne w repozytorium RPMfus...
Jak zainstalować i skonfigurować Apache na CentOS / RHEL 8
Jak zainstalować Apache na RHEL 8 / CentOS 8 Linux instrukcje krok po kroku Pierwszym krokiem jest użycie polecenia dnf do zainstalowania pakietu o na...