Odpluskwić

Jak debugować skrypt powłoki ??
Powłoka Bash oferuje opcje debugowania, które można włączyć lub wyłączyć za pomocą polecenia set set -x wyświetla polecenia i ich argumenty podczas ic...
tryb debugowania ksh
Jak uruchomić plik ksh w trybie debugowania? Jak uruchomić skrypt systemu Unix w trybie debugowania? Co to jest tryb debugowania w systemie Linux? Jak...