Grafit

Jak zainstalować i skonfigurować Graphite na Ubuntu 18.04
Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić Graphite na swoim Ubuntu 18.04 serwer.Krok 1: Zaktualizuj pakiety systemowe: ... Krok 2: Instalacja Graphite...
Zainstaluj Graphite i Graphite-Web na Ubuntu 20.04 za pomocą Dockera
Zainstaluj Graphite i Graphite-Web na Ubuntu 20.04 za pomocą DockeraKrok 1: Zaktualizuj system. Zacznij od aktualizacji i aktualizacji systemu. ... Kr...