Uczenie się

Uczenie maszynowe w usługach finansowych
W finansach algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane do wykrywania oszustw, automatyzacji działań handlowych i świadczenia usług doradztwa fina...
Najlepsze podręczniki do uczenia maszynowego w 2020 roku
Najlepsze książki o uczeniu maszynowym (aktualizacja na 2020 r.)Tęsknota za uczeniem maszynowym autorstwa Andrew Ng.Patrick Hall: Wprowadzenie do inte...
Wskazówki dotyczące tworzenia osobistej ścieżki nauczania
7 wskazówek dotyczących tworzenia osobistych ścieżek nauczania w e-learninguRozważ ogólne cele uczenia się. ... Upodmiotowienie jest kluczowe. ... Pod...